Cập nhật Quy định về tập huấn phòng cháy chữa cháy mới nhất

Phòng cháy nổ là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Sau đây để giúp quý bạn đọc tìm hiểu về các quy định của cơ quan nhà nước về phòng cháy chữa cháy, coihubaodong sẽ tổng hợp thông tin về quy định về tập huấn phòng cháy chữa cháy để bạn tham khảo nhé!

1. Đối tượng cần phải được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ pccc 

a) Người có chức danh đội trưởng cứu hoả quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Phòng cháy và chữa cháy

b) Thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở; 

c) Thành viên đội phòng cháy và chữa cháy chuyên nghiệp; 

d) Người lao động trong môi trường có rủi ro về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với chất nguy hiểm về cháy, nổ; 

đ) Người điều khiển phương tiện, người lao động trên phương tiện giao thông đường bộ chở hành khách trên 29 chỗ ngồi và phương tiện giao thông cơ giới vận tải hàng nguy hiểm về cháy, nổ; 

e) Người thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy tại những cơ sở trong danh mục nêu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này; 

g) Thành viên đội, đơn vị phòng cháy và chữa cháy chuyên nghiệp. 

Tải file pdf nghị định số 136/2020/NĐ-CP về PCCC 

2. Quy định về tập huấn phòng cháy chữa cháy về nội dung đào tạo

a) Kiến thức pháp luật, kiến thức chuyên ngành phòng cháy và chữa cháy tương ứng với các đối tượng; 

b) Phương pháp vận động, tổ chức phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy; 

c) Biện pháp phòng ngừa cháy; phương án, kế hoạch, kỹ thuật pccc; 

d) Phương pháp lập và thực hành phương án pccc; 

đ) Phương pháp vận hành, bảo dưỡng hệ thống phương tiện phòng cháy và chữa cháy; 

e) Phương pháp đánh giá nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy. 

Đối tượng cần phải được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ pccc, quy định về tập huấn phòng cháy chữa cháy
Đối tượng cần phải được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ pccc 

Tham khảo thêm: Cách tắt chuông báo cháy

3. Quy định về thời gian tập huấn phòng cháy chữa cháy

a) Thời gian tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ lần đầu: Từ 16 đến 24 giờ đối với đối tượng quy định tại các điểm a, b, d, đ, e và điểm g khoản 1 Điều này và từ 32 đến 48 giờ đối với đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; 

b) Thời gian đào tạo bổ sung để được cấp Chứng nhận tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy sau khi chứng nhận đã quá hạn sử dụng ít nhất là 16 giờ đối với các đối tượng quy định tại các điểm a, b, d, đ, e và điểm g khoản 1 Điều này và 32 giờ đối với đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; 

c) Thời gian bồi dưỡng định kỳ pccc nhằm đào tạo lại hàng năm kiến thức nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tối thiểu 08 giờ đối với đối tượng quy định tại điểm a, b, d, đ, e và điểm g khoản 1 Điều này và tối thiểu 16 giờ đối với đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều này. 

Tìm hiểu về: Quạt hút khói PCCC

4. Trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về pccc 

a) Quy định về tập huấn phòng cháy chữa cháy các Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở có trách nhiệm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đến mọi đối tượng trong phạm vi quản lý nhà nước; 

b) Cơ quan, tổ chức, cơ sở hoặc cá nhân có nhu cầu tham gia huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thì liên hệ cơ quan Công an hoặc cơ sở huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đã được chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy tổ chức huấn luyện. Kinh phí tổ chức đào tạo do cơ quan, tổ chức, cơ sở hoặc cá nhân được tập huấn chịu trách nhiệm. 

Trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về pccc, quy định về tập huấn phòng cháy chữa cháy
Trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về pccc 

5. Hồ sơ xin cấp chứng nhận huấn luyện pccc 

a) Đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tổ chức huấn luyện: Văn bản đề nghị thanh, cấp chứng nhận huấn luyện (Mẫu số PC 21) ; kế hoạch, chương trình, nội dung huấn luyện; danh sách trích ngang lý lịch của người đã tham gia huấn luyện

b) Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở đề nghị cơ quan Công an hoặc cơ sở đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tổ chức huấn luyện: Văn bản đề nghị thanh, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện (Mẫu số PC22) ; danh sách trích ngang lý lịch của người được huấn luyện; 

c) Đối với cá nhân có nhu cầu tham gia đào tạo được cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy: Văn bản đề nghị thanh, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện (Mẫu số PC 23) . 

Trên đây là nội dung câu trả lời của chúng tôi với câu hỏi về quy định về tập huấn phòng cháy chữa cháy. Mong rằng những thông tin này sẽ hữu ích đối với bạn đọc!

Tham khảo thêm: Quy định về phòng cháy chữa cháy (pccc)trong nhà kho, nhà xưởng