điều khiển tivi từ xa bằng điện thoại

Cung cấp thiết bị điều khiển từ xa bằng sim điện thoại GSM, 3G, hõ trợ phần mềm trên smartphone dùng để điểu khiển từ xa cửa nhà, các thiết bị điện hoặc các động cơ điện, liên hệ tư vấn hotline: 0904 537 559

Showing all 5 results