Còi báo động trên xe oto bằng thép không gỉ LK-SV

1.800.000,0