Còi báo động cỡ nhỏ LK-MCL

500.000,0

còi báo động cỡ nhỏ LK-MCL

Là loại còi điện motor cỡ nhỏ

  • Độ ồn: 101/102 dB (A) @ 1M
  • Trọng lượng: 0,35kg
  • Kích thước đóng gói : 11×9,5×9,5CM