Còi báo động quay tay

Cung cấp còi hú báo động quay tay với nhiều kiểu dáng kích thước khác nhau, có thể gập gọn lại với kích thước nhỏ nhất để báo động trong các trường hợp khẩn cấp, mà nơi báo không có nguồn cung cấp điện

Showing all 7 results