Còi báo động LK-JDL400 được cung cấp cho công ty Điện MB2

Lắp đặt còi hú báo động cỡ lớn LK-JDL550 tại công trình thủy điện Thanh Hóa

Lắp đặt còi hú báo động cỡ lớn LK-JDL550 tại công trình thủy điện Thanh Hóa

Quy hoạch bậc thang trên sông Mã gồm 9 dự án thủy điện, bao gồm Trung Sơn (260MW), Thành Sơn (30MW), Hồi Xuân (102MW), Bá Thước 1 (60MW), Bá Thước 2 (80MW), Cẩm Thủy 1 (28,6MW), Cẩm Thủy 2 (32MW), Cửa Đạt (97MW) và Xuân Minh (15MW).

Có 5 dự án thuộc quy hoạch thủy điện nhỏ là Trí Năng (3,6MW), Dốc Cáy (15MW), Sông Âm (13MW), Bái Thượng (6MW) và Tam Lư (7MW).

Có 3 thủy điện hoàn thành cuối năm 2016 là thủy điện Trung Sơn, thủy điện Bá Thước 1 và dự án thủy điện Bái Thượng).

Còi báo động LK-JDL400 được cung cấp cho công ty Điện MB2

còi báo động động cơ điện cỡ lớn LK-JDL550

còi báo động động cơ điện cỡ lớn LK-JDL550

Trả lời